مجتمع بندری بوشهر

نام کاربری :
رمز عبور :  
زبان :
کد امنیتی :  
 

سامانه CCS به منظور مکانیزه نمودن فرآیندهای مرتبط با کالاهای کانتینری در بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره)، خرمشهر و بوشهر نصب و عملیاتی سازی گردیده است. اهداف اصلی این سامانه به شرح ذیل می باشد

 • اعلان ورود و سهمیه دهی کشتیرانی ها
 • مدیریت مانیفست کانتینرهای وارداتی
 • مدیریت بارنامه کانتینرهای صادراتی
 • اصلاحیه مانیفست کانتینر
 • مدیریت قبض انبار کانتینرهای وارداتی
 • مدیریت قبض انبار کانتینرهای صادراتی
 • رهگیری کانتینر
 • صدور صورت حساب
 • صدور صورت حساب
 • نظارت بر صدور بیجک خروجی کانتینر
 • نظارت بر صدور بیجک خروجی کانتینر
 • نظارت بر صدور مجوز بارگیری
 • نظارت بر صدور بیجک خروجی کانتینر
 • نظارت بر صدور بیجک خروجی کانتینر
 • نظارت بر صدور مجوز بارگیری
 • ارتباط الکترونیکی اسناد با سایر سازمانها نظیر گمرک و ...
 • اتصال به سامانه های TOS کانتینری
Version:5.0.0.0
Designed and developed by Bamdad Computer